Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı San. ve Tic. A.Ş. – ATAP A.Ş.

Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı San. ve Tic. A.Ş. - ATAP A.Ş. haber görseli Mentor Haber'de.
Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı San. ve Tic. A.Ş. - ATAP A.Ş. Logosu

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi‘nin yönetici şirketi, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı San. ve Tic. A.Ş. (ATAP A.Ş.)’dir.

ATAP A.Ş., Eskişehir Sanayi Odası tarafından üniversite-sanayi işbirliğinin bir sonucu olarak, il sanayiinde teknolojik yatırımları arttırmak amacıyla 18 Eylül 1990’da kuruldu.

ATAP A.Ş.‘nin kuruluşu aşamasında 1991 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Fonu (UNFSTD)‘le işbirliğine gidilerek, uluslararası tecrübelerden de yararlanıldı.

ATAP A.Ş.’nin Kuruluş Amacı

ATAP A.Ş.‘nin kuruluş amaçlarının başında, Türkiye’nin ulusal sanayisine, bir an önce gelişmiş ülkeler düzeyine çıkararak, uluslararası pazarda rekabet gücü kazandırmak yolunda bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürerek teknolojinin hizmetine sunabilmek için üniversiteler ile sanayi arasında işbirliğini gerçekleştirecek bir Ar-Ge ekosistemi kurmak olmak sıralanmaktadır.

ATAP A.Ş.’nin Faaliyetleri

ATAP A.Ş. kuruluşundan beri, Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü içinde yer alan binasında çalışmalarını sürdürdü. Geçen süre içerisinde kuruluşun binasında çeşitli firmalar yer kiralamak suretiyle faaliyet gösterdi.

Firmalar özellikle, bilgisayar yazılımları, internet teknolojileri, akıllı kartlar, baskılı devreler, güvenlik sistemleri, gıda teknolojileri gibi konularda çalışmalar yaptılar.

ATAP A.Ş., uzun yıllara dayanan bu bilgi ve tecrübe birikiminden yararlanarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu‘nda yer aldığı şekliyle artık sadece, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi‘nin idare ve işletmeciliğini yapmaktadır.

ATAP A.Ş., yöredeki kurum ve kuruluşlardaki ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmak mevcut deneyimleri paylaşılır kılmak, üniversite ve sanayi kademesinde partnerliği gerçekleştirecek Ar-Ge projelerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde, seçilmesinde ve yasa ve yönetmeliklerde öngörülen teşvik ve muafiyetlerden istifadesinin sağlanmasında rol oynamaktadır.

ATAP A.Ş.’ın Girişimcilere Sağladığı Hizmetler

ATAP A.Ş. tarafından yönetilen ve işletilen Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde girişimcilere sağlanan hizmetler şunlardır:

  • Girişimci adaylarına şirketleşme, üniversite kuluçka hizmetlerinden yararlanma,  kalite güvence konularında teknik destek
  • Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin kurulması ve işletilmesi konusunda danışmanlık hizmeti
  • Girişimcilerin kiralayabileceği kullanıma hazır üretim birimleri veya OSB  yerleşkesinde yer alan bağımsız üretim birimlerinin tahsisi
  • TGB firmaları için ulusal ve uluslararası işbirliği platformlarında ve fuarlarda tanıtım hizmeti
  • Girişimcilere yatırımcı bulma, proje işbirlikleri için eşleştirme ve pazarlama konularında yardım hizmeti
  • Marka tescil, telif hakları, patent alma  ve teknoloji transferi konularında danışmanlık hizmeti.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi‘ni yöneten kuruluş olan, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı San. ve Tic. A.Ş. (ATAP A.Ş.)‘nin mevcut ortakları ve sermaye yüzde dağılımları aşağıdaki şekildedir:

SIRAKURULUŞ ADIORAN
1Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü%99,02
2Eskişehir Sanayi Odası
%0,08
3Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü
6Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü