Ankara Üniversitesi Teknokent, Tarım, Hayvancılık ve Gıda Merkezi

Tarım, Hayvancılık ve Gıda Merkezi, Ankara Üniversitesi Teknokent görseli Mentor Haber'de.
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Merkezi, Ankara Üniversitesi Teknokent.

Ankara Üniversitesi Teknokent, Ankara Üniversitesi ile örtüşen yeni vizyonu ile son yıllarda, bağlı bulunduğu Üniversitenin güçlü yönünü faydaya dönüştürmek amacıyla “Yaşam Bilimleri” alanına öncelik verdi ve bu konularda ihtisaslaşmaya yöneldi.

Bu vizyon çerçevesinde 2017 yılında “Tarım, Hayvancılık ve Gıda Merkezi” adıyla Türkiye’nin tarım, hayvancılık ve gıda alanındaki ilk Tematik Teknokenti‘ni faaliyete geçirdi.

Ankara Üniversitesi Teknokent‘te, sağlık alanında tematik yapılanmayla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Tarım, Hayvancılık Ve Gıda Merkezi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunan AgriGenomik Merkezi ile amaçlanan, KOBİ’lere Ar-Ge yetkinliği sağlamak amacıyla danışmalık destekleri verilmesi, yeni fikirler ve teknolojiler üretilmesi için laboratuvar Ar-Ge alanları oluşturulması, bu laboratuvarların, tematik alanlar özelinde kavram doğrulama aşaması testleri için bir platform olarak hizmet sağlaması ve sertifikasyona yönelik akredite test ve analiz hizmetlerinin verilmesi şeklindedir. 

Tarım-Gıda-Hayvancılık sektörlerinde gerçekleştirilecek olan genom araştırmaları için gerekli altyapıyı sağlaması sayesinde ileri düzey girişimcilerin tercih edeceği bir altyapı olan Merkez ile birlikte Ankara Üniversitesi Gıda-Tarım-Hayvancılık Ek Alanı’nda bu sektörlere özel bir kuluçka programı tasarlayıp yürütmektedir.