Barış Okur

Viveka Kurucu Ortak & İş Geliştirme Müdürü Barış Okur görseli Mentor Haber'de.
Viveka Kurucu Ortak & İş Geliştirme Müdürü Barış Okur.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden 2008 yılında mezun olan mentor Barış Okur, 2009 yılında, o zamanki adıyla Sanayi Bakanlığı tarafından verilen Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında Viveka’yı bir teknoloji ve Ar-Ge şirketi olarak kurdu.

2010 yılında Sanayi Bakanlığı’nın da sözlü teşviğiyle başlayan Teknogirişim Araştırma ve Geliştirme Derneği’ni kuruluş sürecinde kurucu başkan olarak yer aldı ve 1.5 yıl bu görevi sürdüren Barış Okur, 2010 yılında Viveka ortaklık ve faaliyet alanını geliştirerek kurumlar için hızlandırıcı, girşimcilik ve kuluçka programları yürütmeye başlayan “tam servis hızlandırıcı” modeline geçti.

Bu aşamadan itibaren de kurumlar için hızlandırıcı, kuluçka ve ön kuluçka programları tasarlayan, yürüten bir merkez haline gelen Viveka’da mentor, eğitmen ve program koordinatörü olarak görev almaktadır.

2010 yılından itibaren üniversiteler, özel şirketler, kamu kurumları, teknoparklar, TTOlar ve STKlar için 103’den fazla hızlandırıcı, ön kuluçka, kuluçka, girişimcilik ve mentorluk programında eğitmen, mentor ve yürütücü olarak görev alan Barış Okur, 5000’den fazla girişimci ve 500’den fazla şirketleşmiş startup ile birebir çalıştı.

Barış Okur, hızlandırıcı, ön kuluçka ve kuluçka programlarıyla birlikte, UNDP, AB, UNHCR, TÜBİTAK bünyesindeki girişimcilik programlarında kilit uzman, eğitmen ve mentor olarak görev almaya devam etmektedir.

2012 yılından beri TechStars ve Google for Startups ortaklığında uluslararası düzeyde düzenlenen Startup Weekend etkinliğinin “facilitator”ı olarak Türkiye’de 15’den fazla Startup Weekend etkinliğinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde görev alan mentor Barış Okur, 2013 yılında TOBB-ETÜ, TEPAV ve Viveka ortaklığında Ankara’da, Türkiye’nin ilk hızlandırıcı programına sahip ortak çalışma alanı olan GARAJ Girişimcilik Merkezi’nin kurulmasında yer aldı ve 18 ay boyunca GARAJ Hızlandırıcı Programı ve Girişimcilik Merkezi’nin koordinatörlüğünü yürüttü.

2014 yılında U.S State Department IVLP kapsamında Amerika’da “Profesyoneller ve Girişimciler için Sosyal Girişimcilik Programı”na seçilen Barış Okur, programı başarıyla tamamladıktan sonra sosyal girişimcilik alanındaki iş modelleri ve yenilikçi fikirler konusunda eğitmen ve mentor olarak aktif olarak görev almaya da devam ediyor.

Halihazırda hızlandırıcı programları, mentor eğitimleri, girişimcilik eğitimleri, ön kuluçka ve kuluçka programlarında eğitmen, mentor ve kilit uzman olarak çalışmakta olan Barış Okur, özellikle de ölçeklenme aşamasındaki girişimlere yönelik programlarda aktif olarak görev almaktadır.

Ekim 2019’da kurulan Firewalk Accelerator Fund yatırım ağının kurucu melek yatırımcı üyesi ve kurucu yöneticisi olarak erken aşamadaki girişimcilere tohum yatırımı yapmakta olan “mentor” Barış Okur, 2019 yılı içerisinde Firewalk Accelerator Fund ile 2 yatırım turunda melek yatırımcı olarak yer aldı.