Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi – ETGB

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi haber görseli Mentor Haber'de.
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Logosu.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi-ETGB , 10 Nisan 2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “2003/5390 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin” Bakanlar Kurulu kararı ile yasal olarak faaliyete geçti.

ETGB, ilk olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 510 dönümlük bir alana konuşlandırılmış olup iki ayrı piramit binası inşa edildi. Artan girişimci talebi doğrultusunda Yazılımkule inşa edilerek 2008 yılı içinde hizmete sunuldu.

28 Temmuz 2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu kararı ile Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’ndeki taşınmazın “ETGB Anadolu Teknoparkı Ek Alanı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampusu’ndaki taşınmazın ise “ETGB Osmangazi Teknoparkı Ek Alanı” olarak adlandırılarak ETGB kapsamına alındı.

Fiziki alanların girişimcilerin ihtiyacına cevap verebilir nitelikte olması için yapılan çalışmalar neticesinde Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik kampüsünde yeni bir teknopark binası yapıldı ve 2017 yılı başında faaliyete geçti.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş çalışmaları da, yukarıda belirtilen örnekler doğrultusunda ESO‘nun çağdaş teknolojiye ve bu teknolojinin yerel kaynaklarla geliştirilmesine verdiği önemin bir sonucunda atılan bir adım olarak kabul edilmektedir.

Kentte yer alan Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinin oluşturduğu bilimsel sinerjide katılarak, üniversite-sanayi işbirliği yönünde örnek bir çalışma ortamı meydana getirdi.

Şu anda Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş – ATAP A.Ş. bu düşünceden yola çıkarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Fonu’ndan aldığı destek ile 18 Eylül 1990 yılında kuruldu. ATAP A.Ş Türkiye’de kurulan ilk Teknoloji Geliştirme Bölgesi – TGB yönetici şirketidir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Başlıca amaçları

Ülke sanayiinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmek, ürünlerde ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standartlarını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım imkanları yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörünün işbirliği sağlamak ile yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak ve kişi başına düşen teknolojik ürün ihracatını arttırmak olarak sıralanmaktadır.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, uzun vadede yaklaşık 300 AR-GE çalışması yapan firma ile 5.000 nitelikli AR-GE elemanı ve yıllık 500 Milyon Dolar katma değer oluşturması hedeflenmektedir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi‘nin bir diğer önemli amacı; “yükte hafif, pahada ağır” mallar (ürünler) üretmek, bu malların çeşitliliğini artırmak, dünya pazarlarında söz sahibi olacak teknolojiler ve yenilikler üretilmesini sağlamaktır.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi‘ninTürkiye’nin teknoloji seviyesinin üzerinde üretim yapan kurumların kümelendiği, nitelikli elemanın ve akademik personelin yeterli sayıda olduğu bölgenin böyle bir mekanizmayla ve onun getireceği teşvik unsurları ile dönüşüm yaşayacağı ve bu modeliyle ülkemizin örnek merkezlerinden biri olacağına mutlak gözle bakılmaktadır.

Bilindiği gibi Eskişehir gelişmiş sanayii, yüksek ihracat oranı, yeni ve ileri teknoloji üretme konusunda uzmanlaşan firmaları, nitelikli eleman yapısı ve iki üniversitesi ile ülkemizin en uygun illerinden biri konumundadır.

Bu konumun Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesiyle daha da güçleneceği düşünülürken Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde her türlü AR-GE faaliyetlerini yapabileceği ve yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği alanlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Endüstri kökenli girişimciler
 • Üniversite kökenli girişimciler
 • Yerli ve yabancı AR-GE şirketleri
 • Yerli ve yabancı şirketlerin AR-GE bölümlerinin yer alması planlanmaktadır.
 • Ürün haline getirilebilecek, yeni bir fikre sahip ancak AR-GE ortamı bulamayan her türlü teknolojik çalışma yapan kişiler bölgeden yararlanabilecektir.
 • Bölgede AR-GE ağırlıklı ihracat şansı yüksek uluslar arası pazarda rekabet edebilir yenilikçi (innovative) ürünlerin üretilmesi hedeflenmektedir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde bulunan başlıca sektörler ise şöyle sıralanmaktadır:

 • Bilgisayar ve Bilişim teknolojileri
 • Yazılım ve donanım
 • İletişim
 • Animasyon
 • Biyoteknoloji
 • Savunma ve Havacılık
 • Seramik ve kompozit malzemeler.