Ön Kuluçka Süreci’nde Başarılı Olanlar

Ön Kuluçka Süreci'de Başarılı Olanlar haber görseli Mentor Haber'de.
Ön Kuluçka Süreci'de Başarılı Olanlar.

Ön Kuluçka Süreci‘nde başarılı olanlar hakkında açıklama yapan Ankara Üniversitesi Teknokent Ön Kuluçka Merkezi, Ön kuluçka programını başarı ile tamamlayan girişimcilerin Ankara Üniversitesi Teknokent’in yatırımcı ağına sunum imkanı bulacaklarını açıklayarak diğer detayları maddeler halinde şöyle sıraladı:

  • Ön kuluçka sürecini tamamlayan girişimci adayları, iş planlarını geliştirmek üzere ulusal veya uluslararası destek fonlarına veya yatırımcılara yönlendirilir. İlgili fon kuruluşlarından destek almaya hak kazanan girişimci adayları Kuluçka Merkezi işliklerini kullanmaya başlarlar.
  • Ön kuluçka programındaki girişimci adaylarının haftalık ve aylık takibi ön kuluçka sorumluları tarafından yapılmaktadır. İş fikri sürecinden sapmalar var ise gerekli müdahaleler yapılarak süreç kontrol altına alınır. Ön kuluçka programında aynı fazda bulunan tüm girişimciler 2 haftada 1 belirlenecek gün ve saatte toplanıp tecrübelerini paylaştıkları ve önlerindeki 2 haftanın planını yaptıkları izleme toplantılarına katılmak zorundadır. Mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmayan girişimcilerin ön kuluçka programları sonlandırılır. Her fazın izleme toplantılarına ön kuluçka sorumlusunun belirleyeceği mentorler, alanında yetkin eğitimciler ve başarı hikayelerini paylaşmak üzere girişimciler katılır.
  • Ön kuluçka programındaki girişimci adayları her fazın sonunda gelişme raporlarını ön kuluçka sorumlusuna sunar. Mentorler ile ön kuluçka sorumlusu girişimcinin durumunu değerlendirerek, fazın devamına ya da bir sonraki faza geçişe ait kararını verir. İkinci fazın sonunda girişimcinin prototipini çalışır şekilde sunması gereklidir.