Pamukkale Teknokent, Misyon, Vizyon ve Hedeflerini Duyurdu

Pamukkale Teknokent, Misyon, Vizyon ve Hedeflerini Duyurdu görseli Mentor Haber'de.
Pamukkale Teknokent Kampüs Görünümü

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ, Pamukkale Teknokent’in misyon, vizyon ve hedeflerini duyurdu.

Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ‘nin Pamukkale Teknokent’in misyon, vizyon ve hedeflerine dair duyurumunda şunlara yer verildi:

Pamukkale Teknokent’in Misyonu

“Paydaşlarının mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılması veya onlara yeni kaynak yaratılması amacıyla, ileri teknoloji, İnovasyon ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösterecek firma ve kuruluşlara en uygun maliyet çerçevesinde, dünya kalitesinde, etkin teknokent hizmetleri sunmak.

İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak. İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek.”

Pamukkale Teknokent’in Vizyonu

“Bir Teknoloji kenti : Pamukkale Teknokent sadece bir kitleye hizmet verecek bir teknopark olarak değil, tüm hinterlandına hizmet verecek bir teknopark şekilde tasarlanmaktadır.

Uluslararası Bir Platform : İleri teknoloji ürünlerinin yurt dışına pazarlanmasında ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi en öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.”

Pamukkale Teknokent’in Hedefleri

Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ, Pamukkale Teknokent’in hedeflerini maddeler halinde şöyle sıraladı:

  • Sanayi üniversite işbirliğini etkin ve sürekli kılmak
  • Türkiye’nin ARGE gücüne ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak
  • Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek
  • Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak
  • Yeni şirket kurulmasına destek olmak
  • Nitelikli işgücüne ülke içinde istihdam yaratmak
  • Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini uygun ortam ve hizmetler ile desteklemek
  • ARGE çalışmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirmek