Teknokentlerin Vergi Avantajı

Teknokent'in Vergi Avantajları görseli Mentor Haber'de.
Teknokent'in Vergi Avantajları Haber İçeriğinde.

Teknoparklar‘ın üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde araştırma geliştirme ve yenilik çalışmalarını sürdürdükleri ve birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri: akademik ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleri olarak tanımlanabildiğine dikkat çeken TÜRMOB,  teknoparklarda yer alan şirketlerin, önemli bir takım vergi ve SGK prim teşviklerinden faydalanarak maliyetlerini azalttıklarını ifade etti.

Teknokentler arasında girişimcileri çekme yarışında Ankara Üniversitesi kendi Teknokent (Teknopark) Olanakları‘nı web sitelerinde “vergi avantajları”nı maddeler halinde şöyle sıraladı:

Teknokent’in Vergi Avantajları

  • Bölgedeki yazılım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
  • Bölgede ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin 31 Aralık 2023 kadar KDV’den muaf tutulmuşlardır.
  • Bölgede çalışmakta olan, Ar-Ge ve destek personellerinin bu görevleriyle ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.
  • Bölgede çalışmakta olan, Ar-Ge ve destek personellerinin işveren prim hissesinin %50’ si  5746 Sayılı Ar-Ge kanununa göre karşılanmaktadır.
  • Bölgede başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırım, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapılabilir.

Ankara Üniversitesi Teknokent Hakkında

Ankara Üniversitesi Teknokent Cumhuriyetin ilk üniversitesinin Araştırma, Geliştirme ve Bilim Parkı olarak üniversitenin ilkelerinden ayrılmadan, Üniversitenin değerlerini kendi misyon ve değerleri ile daha ileriye taşımak için Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ( Ankara Üniversitesi Teknokent) ana sözleşmesi 14.05.2007 tarih 6807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişilik kazandı.

Teknokent bünyesinde firmalar ise, 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine başladılar.