Teknoparkların Ortak Özellikleri

Teknopark'ın Ortak Özellikleri görseli Mentor Haber'de.
Teknopark'ın Ortak Özellikleri Görseli.

Misyonlarını; paydaşlarının mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılması veya onlara yeni kaynak yaratılması amacıyla, ileri teknoloji, İnovasyon ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösterecek firma ve kuruluşlara en uygun maliyet çerçevesinde, dünya kalitesinde, etkin teknokent hizmetleri sunmak olarak tanımlayan Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ, “teknopark nedir” sorusunu; yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmeleri için uygun bir çalışma ortamı oluşturan veya kendi alanında kendini ispatlamış olan büyük şirketlerin ve küçük şirketlerin veya yeni girişimcilerin, güzel bir yaşam ve yerleşim yerinde bir araya gelmelerini, üniversite sanayi ve kamu kuruluşları arasında işbirliği sağlayan sistem olarak açıklamaktadır.

Teknoparkların Ortak Özellikleri

Teknopark nedir sorusuna gayet net bir açıklama getiren Pamukkale Teknokent,  teknopark tiplerinden hangisi olursa olsun uygulanmasında birkaç ortak özellik bulunduğuna dikkat çekerek Teknoparkların Ortak Özellikleri’ni maddeler halinde şöyle sıralamaktadır:

  • Teknoparklar genellikle gelişimini tamamlamış, güçlü ve etkin bir bilgisayar ağına sahip bir üniversite içinde veya yakınında bulunurlar.
  • Teknoparklar iş bulma kurumları olarak görülmemelidir. İş olanaklarının artmasını destekler ancak girişimcilerinde yeterli teknik ve idari potansiyele sahip olmasına dikkat edilir.
  • Her parkın belirli tür ve biçimlerde risk taşıması söz konusudur.
  • Üniversite ve sanayi arasındaki bilimsel ve teknolojik potansiyelin devamlı geleceği hedefleyen bir ilişki içinde tutulması gerekir.
  • Teknoparkların sanayi bölgelerine coğrafi olarak yakın ilişki halinde ulaşım ve iletişim olanaklarının güçlü olması gerekmektedir.
  • Yönetim, girişimcilere karşı tarafsız ve bağımsız çalışma ilkelerine sahip olmalıdır.
  • Teknoparkların kuruluş ve işleyişinde 2 tür sermaye vardır. Birincisi kuruluş sermayesi ikincisi risk sermayesidir. Parkın gelirleri, girişimcilerin ödedikleri kiralardan, patent haklarının satılmasından ve parktan ayrılan girişimcinin firmasına ortak olunmuşsa bu ortaklık payından oluşmaktadır.