Ankara Üniversitesi Teknokent

Ankara Üniversitesi Teknokent haber detayı Mentor Haber'de.

Ankara Üniversitesi Teknokent.

Ankara Üniversitesi Teknokent Tarihçesi

Ankara Üniversitesi Teknokent Cumhuriyetin ilk üniversitesinin Araştırma, Geliştirme ve Bilim Parkı olarak üniversitenin ilkelerinden ayrılmadan, Üniversitenin değerlerini kendi misyon ve değerleri ile daha ileriye taşımak için Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ( Ankara Üniversitesi Teknokent) ana sözleşmesi 14.05.2007 tarih 6807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişilik kazanmıştır.

Teknokent bünyesinde firmalar 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine başlamışlardır.

Ankara Üniversitesi Teknokent Ofis

Teknokent  toplam kapalı alanı 2009 yılında 4.000,00 m2 ile hizmete açılmıştır. Bölge’ nin kurulu kapasitesinin tamamen dolması nedeniyle, kapasitenin yeni kapalı alan yüzölçümünün artırılması için yeni inşaat yatırımına ihtiyaç duyulmuş,  bu amaçla, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve yeni firmaların kullanımına hizmet verecek 8.300,00 m2 kapalı alanı olan yeni bir bina 2013 Aralık ayında tamamlanmıştır.

Bina toplam 84 adet ofis mahaline, 400 kişilik kapasiteye sahip konferans salonuna ve 200 kişinin faydalanabileceği kafeterya alanına sahiptir. Böylelikle Ankara Üniversitesi Teknokent toplam kapalı alanı yaklaşık 15.000 metrekareye, ofis sayısını 140’ a çıkarmış ve sosyal alanlarını da çoğaltarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ankara Üniversitesi Teknokent’te Öncü Birimler

Ankara Üniversitesi’ nin geleneklerinden güç alan esnek yapısı nitelikli bilim insanları ile işbirliği imkanı nedeniyle Ankara’da sadece Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan; Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri ile Biyoteknoloji, Kök Hücre, Adli Bilimler Enstitüleri ile işbirliği yapma olanağı olduğu için Ankara Üniversitesi Teknokent’ i yaşam bilimleri konusunda, Türkiye’nin öncü Teknokent’ i olmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda Teknokent, Ankara Üniversitesi’ nin  öğretim üyelerince gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları, bilgi ve akademik alandaki birikimini sanayi ile buluşturarak ülkemizin gelişme ve kalkınmasına sunmak, ülke ekonomisine yapacağı katkı için gerekli Üniversite-Sanayi işbirliğinin hızlı ve etkin bir şekilde koordinasyonun sağlanmasına yönelik hizmetler vermekte ve bu hizmetleri en etkili bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır.

Mentor Haber:
Ankara Üniversitesi Teknokent
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Araştırma
Bilim Parkı
Geliştirme
Kuluçka Merkezi
Teknokent
Teknoloji Transfer Ofisi
Ankara Üniversitesi Teknokent haber detayı Mentor Haber'de.

Ankara Üniversitesi Teknokent.

Ankara Üniversitesi Teknokent Tarihçesi

Ankara Üniversitesi Teknokent Cumhuriyetin ilk üniversitesinin Araştırma, Geliştirme ve Bilim Parkı olarak üniversitenin ilkelerinden ayrılmadan, Üniversitenin değerlerini kendi misyon ve değerleri ile daha ileriye taşımak için Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ( Ankara Üniversitesi Teknokent) ana sözleşmesi 14.05.2007 tarih 6807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişilik kazanmıştır.

Teknokent bünyesinde firmalar 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine başlamışlardır.

Ankara Üniversitesi Teknokent Ofis

Teknokent  toplam kapalı alanı 2009 yılında 4.000,00 m2 ile hizmete açılmıştır. Bölge’ nin kurulu kapasitesinin tamamen dolması nedeniyle, kapasitenin yeni kapalı alan yüzölçümünün artırılması için yeni inşaat yatırımına ihtiyaç duyulmuş,  bu amaçla, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve yeni firmaların kullanımına hizmet verecek 8.300,00 m2 kapalı alanı olan yeni bir bina 2013 Aralık ayında tamamlanmıştır.

Bina toplam 84 adet ofis mahaline, 400 kişilik kapasiteye sahip konferans salonuna ve 200 kişinin faydalanabileceği kafeterya alanına sahiptir. Böylelikle Ankara Üniversitesi Teknokent toplam kapalı alanı yaklaşık 15.000 metrekareye, ofis sayısını 140’ a çıkarmış ve sosyal alanlarını da çoğaltarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ankara Üniversitesi Teknokent’te Öncü Birimler

Ankara Üniversitesi’ nin geleneklerinden güç alan esnek yapısı nitelikli bilim insanları ile işbirliği imkanı nedeniyle Ankara’da sadece Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan; Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri ile Biyoteknoloji, Kök Hücre, Adli Bilimler Enstitüleri ile işbirliği yapma olanağı olduğu için Ankara Üniversitesi Teknokent’ i yaşam bilimleri konusunda, Türkiye’nin öncü Teknokent’ i olmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda Teknokent, Ankara Üniversitesi’ nin  öğretim üyelerince gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları, bilgi ve akademik alandaki birikimini sanayi ile buluşturarak ülkemizin gelişme ve kalkınmasına sunmak, ülke ekonomisine yapacağı katkı için gerekli Üniversite-Sanayi işbirliğinin hızlı ve etkin bir şekilde koordinasyonun sağlanmasına yönelik hizmetler vermekte ve bu hizmetleri en etkili bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır.

Mentor Haber:
Ankara Üniversitesi Teknokent
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Araştırma
Bilim Parkı
Geliştirme
Kuluçka Merkezi
Teknokent
Teknoloji Transfer Ofisi