Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi görseli Mentor Haber'de.

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi.

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Haziran 2013’te kuruldu ve 2015 yılından itibaren her yıl yaklaşık bir milyon TL bütçe ile TÜBİTAK 1513 programı kapsamında desteklenmektedir.

Teknoloji Transfer Ofisi, Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin sanayiciler ile ortak proje yapmaları konusunda köprü vazifesi görmekte, sorumlu olduğu 5 modül kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Modül 1

Ankara Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosistemi içerisinde ve bölgemizde  Ulusal/uluslararası fon kaynakları, üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sinai mülkiyet hakları (FSMH) ve girişimcilik alanlarında farkındalık yaratmak için hedef odaklı eğitim ve organizasyonlar düzenlenmektedir.

Bu eğitimlerden her yıl 1.000’in üzerinde akademisyen, öğrenci ve girişimci yararlanmaktadır.

DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLERİ

Modül 2

Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve teknokent firmaları için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının tespiti, başvuru, sözleşme ve proje yürütme süreci ile ilgili destek verilmektedir.

PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM HİZMETLERİ (ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ)

Modül 3

Ankara Üniversitesi akademisyenlerinin araştırma çıktılarının sanayiye uyarlanarak ekonomik ve sosyal katma değere dönüşmesi için arayüz görevi üstlenmekte, bağlantı kurulması, sözleşme hazırlıkları, FSMH paylaşımının yapılması ve proje süreçlerinin yönetimi konusunda destek verilmektedir.

FİKRİ SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ

Modül 4

Ankara Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve teknokentte faaliyet gösteren girişimcilere patent/faydalı model/tasarım tescil/marka tescil vb. stratejilerin geliştirilmesi, başvuru ve tescil süreçlerinde destek verilmektedir.

Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri kapsamında Şubat 2020 itibariyle nkara Ankara Üniversitesi’nin 7 aktif lisans anlaşması bulunmaktadır.

Şirketlerin bünyesinde Ankara Üniversitesi akademik çıktılarını değerlendirmek üzere faaliyet göstermektedir.

ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ

Modül 5

Girişimcilik faaliyetleri kapsamında Ankara Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile erken aşama girişimcilere Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri verilmektedir.

Girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, hızlandırıcı, mentorluk faaliyetleri yürütülmektedir.

Aynı zamanda  Ankara Üniversitesi’nin güçlü olduğu alanlarla paralel olarak “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” ile “Sağlık ve İyi Yaşam” alanlarında TÜBİTAK BİGG kapsamında Uygulayıcı Kuruluş olarak ankaBİGG programını yürütmektedir.

Mentor Haber:
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Mentorluk
Teknoloji Transfer Ofisi
TÜBİTAK BİGG
ankaBİGG

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi görseli Mentor Haber'de.

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi.

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Haziran 2013’te kuruldu ve 2015 yılından itibaren her yıl yaklaşık bir milyon TL bütçe ile TÜBİTAK 1513 programı kapsamında desteklenmektedir.

Teknoloji Transfer Ofisi, Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin sanayiciler ile ortak proje yapmaları konusunda köprü vazifesi görmekte, sorumlu olduğu 5 modül kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Modül 1

Ankara Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosistemi içerisinde ve bölgemizde  Ulusal/uluslararası fon kaynakları, üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sinai mülkiyet hakları (FSMH) ve girişimcilik alanlarında farkındalık yaratmak için hedef odaklı eğitim ve organizasyonlar düzenlenmektedir.

Bu eğitimlerden her yıl 1.000’in üzerinde akademisyen, öğrenci ve girişimci yararlanmaktadır.

DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLERİ

Modül 2

Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve teknokent firmaları için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının tespiti, başvuru, sözleşme ve proje yürütme süreci ile ilgili destek verilmektedir.

PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM HİZMETLERİ (ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ)

Modül 3

Ankara Üniversitesi akademisyenlerinin araştırma çıktılarının sanayiye uyarlanarak ekonomik ve sosyal katma değere dönüşmesi için arayüz görevi üstlenmekte, bağlantı kurulması, sözleşme hazırlıkları, FSMH paylaşımının yapılması ve proje süreçlerinin yönetimi konusunda destek verilmektedir.

FİKRİ SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ

Modül 4

Ankara Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve teknokentte faaliyet gösteren girişimcilere patent/faydalı model/tasarım tescil/marka tescil vb. stratejilerin geliştirilmesi, başvuru ve tescil süreçlerinde destek verilmektedir.

Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri kapsamında Şubat 2020 itibariyle nkara Ankara Üniversitesi’nin 7 aktif lisans anlaşması bulunmaktadır.

Şirketlerin bünyesinde Ankara Üniversitesi akademik çıktılarını değerlendirmek üzere faaliyet göstermektedir.

ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ

Modül 5

Girişimcilik faaliyetleri kapsamında Ankara Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile erken aşama girişimcilere Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri verilmektedir.

Girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, hızlandırıcı, mentorluk faaliyetleri yürütülmektedir.

Aynı zamanda  Ankara Üniversitesi’nin güçlü olduğu alanlarla paralel olarak “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” ile “Sağlık ve İyi Yaşam” alanlarında TÜBİTAK BİGG kapsamında Uygulayıcı Kuruluş olarak ankaBİGG programını yürütmektedir.

Mentor Haber:
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Mentorluk
Teknoloji Transfer Ofisi
TÜBİTAK BİGG
ankaBİGG