Katılım Koşulları

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'de yer alacak ve faaliyet gösterecek firmaların katılım koşulları görseli Mentor Haber'de.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’de yer alacak ve faaliyet gösterecek firmaların katılım koşulları.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi – ETGB’de yer alacak ve faaliyet gösterecek firmaların “Katılım Koşulları” web sitelerinde maddeler halinde şöyle yayınlandı:

1. ETGB’de yer alacak ve faaliyet gösterecek firmaların Türkiye’nin ve bölgemizin uluslar arası alanda teknolojik ve ekonomik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği‘nin 5. maddesinde açıklanan niteliklere uygun AR-GE çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

2. Başvuruda bulunacak firmaların AR-GE’ye ayırmış oldukları; bütçe, teknik altyapı, nitelikli araştırmacı sayısı ile üniversitelerden sağlayacakları destekler değerlendirmede bir ölçüt olarak dikkate alınacaktır. Başvuruda bulunacak firmaların talep edecekleri fiziksel mekan ve çalıştıracakları araştırmacı sayısının yürürlükteki faaliyetler açısından tutarlı olması gerekir. 

3. ETGB bünyesindeki kuruluşlar ve birimler AR-GE konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili üretimlerini ETGB içinde yapabilirler. Ancak bu üretim genellikle prototip geliştirme ve pilot üretim düzeyinde olup, yapılan üretimin miktarı AR-GE ihtiyaçları ile orantılıdır. Seri üretim yapılamaz. 

4. ETGB bünyesinde yer alacak kuruluşların ve birimlerin bölge içindeki faaliyetlerinde çevreyi kirletmemeleri zorunludur. Bu sebeple hava, su, toprak, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkenlerin yanı sıra, çevreye radyoaktif ve/veya elektromanyetik etkisi olabilecek etkinliklerin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği‘nin öngördüğü bütün koşullara uyması gerekmektedir. 

5. Kuruluşların ve birimlerin kullanımlarına tahsis olunan mekanlarda ETGB’nin araç trafiği yükünü arttırıcı, depolama yapma türünde etkinliklerine izin verilmez. 

6. Firmaların ETGB’de sürdürdükleri etkinliklerinin, ETGB’ne kabul esaslarına, ilgili Yasa, Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğu denetlenir. Gereken durumlarda Firma, ATAP A.Ş. tarafından uyarılır, uyarıların gereği yerine getirilmediği durumlarda ilgili firmaların sözleşmeleri feshedilir. 

7. Firmalar ETGB’ye başvuru yaparak bu koşulları kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

Mentor Haber:
ATAP
ATAP A.Ş.
Ar-Ge
ETGB
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Katılım Koşulları
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
teknoloji

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'de yer alacak ve faaliyet gösterecek firmaların katılım koşulları görseli Mentor Haber'de.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’de yer alacak ve faaliyet gösterecek firmaların katılım koşulları.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi – ETGB’de yer alacak ve faaliyet gösterecek firmaların “Katılım Koşulları” web sitelerinde maddeler halinde şöyle yayınlandı:

1. ETGB’de yer alacak ve faaliyet gösterecek firmaların Türkiye’nin ve bölgemizin uluslar arası alanda teknolojik ve ekonomik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği‘nin 5. maddesinde açıklanan niteliklere uygun AR-GE çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

2. Başvuruda bulunacak firmaların AR-GE’ye ayırmış oldukları; bütçe, teknik altyapı, nitelikli araştırmacı sayısı ile üniversitelerden sağlayacakları destekler değerlendirmede bir ölçüt olarak dikkate alınacaktır. Başvuruda bulunacak firmaların talep edecekleri fiziksel mekan ve çalıştıracakları araştırmacı sayısının yürürlükteki faaliyetler açısından tutarlı olması gerekir. 

3. ETGB bünyesindeki kuruluşlar ve birimler AR-GE konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili üretimlerini ETGB içinde yapabilirler. Ancak bu üretim genellikle prototip geliştirme ve pilot üretim düzeyinde olup, yapılan üretimin miktarı AR-GE ihtiyaçları ile orantılıdır. Seri üretim yapılamaz. 

4. ETGB bünyesinde yer alacak kuruluşların ve birimlerin bölge içindeki faaliyetlerinde çevreyi kirletmemeleri zorunludur. Bu sebeple hava, su, toprak, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkenlerin yanı sıra, çevreye radyoaktif ve/veya elektromanyetik etkisi olabilecek etkinliklerin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği‘nin öngördüğü bütün koşullara uyması gerekmektedir. 

5. Kuruluşların ve birimlerin kullanımlarına tahsis olunan mekanlarda ETGB’nin araç trafiği yükünü arttırıcı, depolama yapma türünde etkinliklerine izin verilmez. 

6. Firmaların ETGB’de sürdürdükleri etkinliklerinin, ETGB’ne kabul esaslarına, ilgili Yasa, Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğu denetlenir. Gereken durumlarda Firma, ATAP A.Ş. tarafından uyarılır, uyarıların gereği yerine getirilmediği durumlarda ilgili firmaların sözleşmeleri feshedilir. 

7. Firmalar ETGB’ye başvuru yaparak bu koşulları kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

Mentor Haber:
ATAP
ATAP A.Ş.
Ar-Ge
ETGB
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Katılım Koşulları
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
teknoloji