Mentor Ne Demek

Mentor ne demek görseli Mentor Haber'de.

Mentor Ne Demek? Mentor Nedir?

Kısaca akıl hocası demek olan mentor, daha deneyimli veya daha bilgili bir kişinin daha az deneyimli veya daha az bilgili bir kişiye rehberlik yapması anlamını taşımaktadır.

Mentor, mentor olunan kişi yani mentee‘den daha yaşlı veya daha genç olabilmekle birlikte kendi alanında belirli bir uzmanlık alanına sahiptir.

Bir nevi öğretmenliğin daha sıkı işlenmesi ve koçluk fonksiyonlarının azami ölçüde yer aldığı, geniş deneyime sahip biriyle öğrenmek isteyen biri arasında bir öğrenme ve gelişme ortaklığının icrasıdır aslında mentorun yaptığı görev.

Herhangi bir alanda henüz yeni başlanılmış ve tecrübenin ilk basamakları atılıyor ise bir uzmanla etkileşime geçmek, kültürel araçlarla desteklenerek uzmanlık kazanmak olumlu sonuçları ortaya çıkarmaktadır.

İşte tam da bu durumda mentorun görevleri arasında yer alan mentorun vermiş olduğu hizmet anlamına gelen mentorluk kavramı karşımıza çıkmaktadır.

Wikipedia, mentorluk tecrübesi ve ilişki yapısının psikolojik sosyal destek, kariyer rehberliği ve rol modelleme gibi mentorlerin dahil olduğu mentorluk ilişkilerinde meydana gelen iletişimi etkilediğine dikkat çekerek şöyle devam etmektedir:

Mentorluk, bilginin, sosyal sermayenin (sosyo-kapital) ve alıcının iş, kariyer veya mesleki gelişim ile ilgili olarak algıladığı psikososyal desteğin gayri resmi aktarımı için bir süreçtir. Mentorluk makbuzu alan kişiye protégé (erkek), protégée (kadın), çıraklık veya 2000’lerde bir mentee denebilir. Mentorluk her zaman iletişimi içeren ve ilişkiye dayalı bir süreçtir. Avrupa’daki mentorluk, en azından Antik Yunan döneminden beri var olmuştur ve kelimenin kökleri, Homeros’un Odysseia eserin’deki Alcimus’un oğlu Mentor‘a gitmektedir.”

Uzmanlarının çok net bir şekilde analiz ettiği gibi, mentorluk üretkenliğe yüksek oranda katkı sağlamaktadır. Çünkü mentor sayesinde mentee, izlemesi gereken yolu bildiği için daha üretken olur.

Mentorlar yapıları gereği, genelde danışanlarına hedef odaklı yaklaşımlarda bulunurlar. Bir mentor önce mentee‘den ya hedef belirlemesi ister ya da hedef belirlemesi konusunda yardımcı olur. Böylece birlikte belirlenen hedeflere yönelik planlamalar yapılır. Tespit edilen planlı uygulamalar ise, mentee‘nin üretkenliğini arttırır.

Mentor Haber:
Mentee
Menti
Mentor
Mentor Ne Demek
Mentorluk

Mentor ne demek görseli Mentor Haber'de.

Mentor Ne Demek? Mentor Nedir?

Kısaca akıl hocası demek olan mentor, daha deneyimli veya daha bilgili bir kişinin daha az deneyimli veya daha az bilgili bir kişiye rehberlik yapması anlamını taşımaktadır.

Mentor, mentor olunan kişi yani mentee‘den daha yaşlı veya daha genç olabilmekle birlikte kendi alanında belirli bir uzmanlık alanına sahiptir.

Bir nevi öğretmenliğin daha sıkı işlenmesi ve koçluk fonksiyonlarının azami ölçüde yer aldığı, geniş deneyime sahip biriyle öğrenmek isteyen biri arasında bir öğrenme ve gelişme ortaklığının icrasıdır aslında mentorun yaptığı görev.

Herhangi bir alanda henüz yeni başlanılmış ve tecrübenin ilk basamakları atılıyor ise bir uzmanla etkileşime geçmek, kültürel araçlarla desteklenerek uzmanlık kazanmak olumlu sonuçları ortaya çıkarmaktadır.

İşte tam da bu durumda mentorun görevleri arasında yer alan mentorun vermiş olduğu hizmet anlamına gelen mentorluk kavramı karşımıza çıkmaktadır.

Wikipedia, mentorluk tecrübesi ve ilişki yapısının psikolojik sosyal destek, kariyer rehberliği ve rol modelleme gibi mentorlerin dahil olduğu mentorluk ilişkilerinde meydana gelen iletişimi etkilediğine dikkat çekerek şöyle devam etmektedir:

Mentorluk, bilginin, sosyal sermayenin (sosyo-kapital) ve alıcının iş, kariyer veya mesleki gelişim ile ilgili olarak algıladığı psikososyal desteğin gayri resmi aktarımı için bir süreçtir. Mentorluk makbuzu alan kişiye protégé (erkek), protégée (kadın), çıraklık veya 2000’lerde bir mentee denebilir. Mentorluk her zaman iletişimi içeren ve ilişkiye dayalı bir süreçtir. Avrupa’daki mentorluk, en azından Antik Yunan döneminden beri var olmuştur ve kelimenin kökleri, Homeros’un Odysseia eserin’deki Alcimus’un oğlu Mentor‘a gitmektedir.”

Uzmanlarının çok net bir şekilde analiz ettiği gibi, mentorluk üretkenliğe yüksek oranda katkı sağlamaktadır. Çünkü mentor sayesinde mentee, izlemesi gereken yolu bildiği için daha üretken olur.

Mentorlar yapıları gereği, genelde danışanlarına hedef odaklı yaklaşımlarda bulunurlar. Bir mentor önce mentee‘den ya hedef belirlemesi ister ya da hedef belirlemesi konusunda yardımcı olur. Böylece birlikte belirlenen hedeflere yönelik planlamalar yapılır. Tespit edilen planlı uygulamalar ise, mentee‘nin üretkenliğini arttırır.

Mentor Haber:
Mentee
Menti
Mentor
Mentor Ne Demek
Mentorluk