Mentorun Özellikleri

Mentorun Özellikleri görseli Mentor Haber'de.

Yol Gösteren Mentor, Mentorun Özellikleri.

Kısaca akıl hocası olarak bilinen mentor kelimesinin kökeni Yunan mitolojine kadar dayanmaktadır.

Odysseia’ya göre, Ithaca Kralı Ulysses savaşa gitmeden önce oğlu
Telemachus’u en yakın arkadaşı Mentor’a emanet eder. Kralın savaştan dönmesi yirmi yıl gibi uzun bir süre alır. Ancak döndüğünde Mentor’un, Prensi, kralın yokluğunda en iyi şekilde eğittiğini görür.

18. yüzyılın ortalarından günümüze kadar, mentor kelimesi tecrübeli ve güvenilir danışman anlamında kullanılmaktadır.

Mark Zuckerberg ile Steve Jobs, Larry Page ile Michael Bloomberg, Marc Benioff ile Larry Elisson, Warren Buffet ile Benjamin Graham eşleşmeleri gibi günümüzde büyük işadamları ve mucitler ile büyük liderler dahi mentorlara sahiptiler.

Mentor, görevi gereği yapması gerekenleri karakter/kişilik özellikleri çerçevesinde yoğurarak temel mentorluk becerileri ile uygulamalar.

Mentor olarak geliştirilmesi gereken en temel beceri, mentee’nin ihtiyaç
alanına hassasiyet göstererek en uygun ve en doğru yaklaşım ve davranışları göstermekten geçmektedir.

Mentorun Özellikleri

Mentee’yi başarıya götürecek olan mentorun temel özellikleri ana hatları ile; tecrübeli ve kendini kanıtlamış, önyargısız fikirler ve yeni bakış açıları getiren, ulaşılmanın zor olduğu kişileri ulaşılabilir kılan, hedefler belirlenmesine yardımcı olan ve Mentee’yi sorumlu tutarak onun ile yakın bir müttefik gibi hareket eden özelliklere sahip olması yanı sıra ana hatları ile mentorun genel özellikleri şöyle sıralanır:

 1. Mentor tecrübeli ve kendini kanıtlamış olmalıdır.
 2. Aktif dinleyici olmalıdır.
 3. Profestonel kariyer, yönetim ve liderlik becerileri ile rol
 4. model olmalıdır.
 5. Açık fikirli, esnek ve desteğe ihtiyaç duyulan alanların farkında olarak, önyargısız fikirler ve yeni bakış açıları getirir nitelikte olmalıdır.
 6. Mentee’ye kendi tecrübelerini aktararak yardımcı olmalıdır.
 7. Kendisini ve Mentee’yi sürekli geliştirmeye istekli olmalıdır.
 8. İletişimde ve ilişki yönetiminde başarılı olmalı, tüm iş yoğunluğuna rağmen Mentee’si için zaman ayıran, ulaşılabilir olmalıdır.
 9. Motivasyon ve üretkenlik kaynağı olmalıdır.
 10. Mentee’nin kendi başına ulaşması zor olan kişileri ulaşılabilir kılmalıdır.
 11. Sorunlar karşısında Mentee’nin yılmaz bir müttefik olmalıdır. 
 12. Mentee’si ile arasındaki gizliliğe sadık kalmalıdır.
 13. Performansı ve aksiyonları değerlendirerek önerilerde bulunmalıdır.
 14. Mentee’yi denemeye ve risk almaya teşvik edebilmelidir.
 15. Bilgi kaynağı olmalıdır.
 16. Mentor Mentee’ye sorumluluklar vererek belirlenen hedeflere ulaşılmasında ve girişimin doğru yolda olduğunu kontrol etmelidir.
 17. Mentinin özgüveninin güçlenmesine yardımcı olmalıdır.
 18. Mentinin kendi kendine öğrenmesine yardımcı olmalıdır.
 19. Sürdürülebilir kariyer rehberliği ve desteği sağlayarak mentorluk görevini taçlandırmalıdır.
Mentor Haber:
Mentorun Özellikleri

Mentorun Özellikleri görseli Mentor Haber'de.

Yol Gösteren Mentor, Mentorun Özellikleri.

Kısaca akıl hocası olarak bilinen mentor kelimesinin kökeni Yunan mitolojine kadar dayanmaktadır.

Odysseia’ya göre, Ithaca Kralı Ulysses savaşa gitmeden önce oğlu
Telemachus’u en yakın arkadaşı Mentor’a emanet eder. Kralın savaştan dönmesi yirmi yıl gibi uzun bir süre alır. Ancak döndüğünde Mentor’un, Prensi, kralın yokluğunda en iyi şekilde eğittiğini görür.

18. yüzyılın ortalarından günümüze kadar, mentor kelimesi tecrübeli ve güvenilir danışman anlamında kullanılmaktadır.

Mark Zuckerberg ile Steve Jobs, Larry Page ile Michael Bloomberg, Marc Benioff ile Larry Elisson, Warren Buffet ile Benjamin Graham eşleşmeleri gibi günümüzde büyük işadamları ve mucitler ile büyük liderler dahi mentorlara sahiptiler.

Mentor, görevi gereği yapması gerekenleri karakter/kişilik özellikleri çerçevesinde yoğurarak temel mentorluk becerileri ile uygulamalar.

Mentor olarak geliştirilmesi gereken en temel beceri, mentee’nin ihtiyaç
alanına hassasiyet göstererek en uygun ve en doğru yaklaşım ve davranışları göstermekten geçmektedir.

Mentorun Özellikleri

Mentee’yi başarıya götürecek olan mentorun temel özellikleri ana hatları ile; tecrübeli ve kendini kanıtlamış, önyargısız fikirler ve yeni bakış açıları getiren, ulaşılmanın zor olduğu kişileri ulaşılabilir kılan, hedefler belirlenmesine yardımcı olan ve Mentee’yi sorumlu tutarak onun ile yakın bir müttefik gibi hareket eden özelliklere sahip olması yanı sıra ana hatları ile mentorun genel özellikleri şöyle sıralanır:

 1. Mentor tecrübeli ve kendini kanıtlamış olmalıdır.
 2. Aktif dinleyici olmalıdır.
 3. Profestonel kariyer, yönetim ve liderlik becerileri ile rol
 4. model olmalıdır.
 5. Açık fikirli, esnek ve desteğe ihtiyaç duyulan alanların farkında olarak, önyargısız fikirler ve yeni bakış açıları getirir nitelikte olmalıdır.
 6. Mentee’ye kendi tecrübelerini aktararak yardımcı olmalıdır.
 7. Kendisini ve Mentee’yi sürekli geliştirmeye istekli olmalıdır.
 8. İletişimde ve ilişki yönetiminde başarılı olmalı, tüm iş yoğunluğuna rağmen Mentee’si için zaman ayıran, ulaşılabilir olmalıdır.
 9. Motivasyon ve üretkenlik kaynağı olmalıdır.
 10. Mentee’nin kendi başına ulaşması zor olan kişileri ulaşılabilir kılmalıdır.
 11. Sorunlar karşısında Mentee’nin yılmaz bir müttefik olmalıdır. 
 12. Mentee’si ile arasındaki gizliliğe sadık kalmalıdır.
 13. Performansı ve aksiyonları değerlendirerek önerilerde bulunmalıdır.
 14. Mentee’yi denemeye ve risk almaya teşvik edebilmelidir.
 15. Bilgi kaynağı olmalıdır.
 16. Mentor Mentee’ye sorumluluklar vererek belirlenen hedeflere ulaşılmasında ve girişimin doğru yolda olduğunu kontrol etmelidir.
 17. Mentinin özgüveninin güçlenmesine yardımcı olmalıdır.
 18. Mentinin kendi kendine öğrenmesine yardımcı olmalıdır.
 19. Sürdürülebilir kariyer rehberliği ve desteği sağlayarak mentorluk görevini taçlandırmalıdır.
Mentor Haber:
Mentorun Özellikleri