Pamukkale Teknokent

Pamukkale Teknokent görseli Mentor Haber'de.

Pamukkale Teknokent Logosu.

Teknokent Nedir ? sorusuna Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ “Bilginin teknolojiye dönüştüğü adres.” sloganı ile web sitesinde; bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumu ya da bir araştırma merkezi ile resmi ilişkiler kurmuş; içinde teknoloji kökenli firma ve işletmelerin oluşmasını özendirecek ve büyüyüp gelişmesine destek verecek biçimde tasarlanmış; yönetimin ilgili firmalara teknoloji ve işletmecilik becerilerinin transferi konusunda etkin uğraş verdiği girişimlerdir olarak tanımlamaktadır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu‘nun 3. Maddesine göre Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB)‘nin Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade etmekttiğine dikkat çeken Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ yöneticileri web sitelerinede “Ve Pamukkale Teknokent” sloganı ile teknokentleri hakkında şu bilgileri aktarmaktadır:

Pamukkale Teknokent

Pamukkale Teknokent, üniversite bünyesinde, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize bir araştırma ve iş merkezidir.

Bakanlar Kurulu’nun 18.01.2007 tarih ve 2007/11593 sayılı kararı ile Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. Pamukkale Teknokent ile Denizli’nin ve bölgenin teknoloji ve Ar-Ge alanında açılım ve atılım gerçekleştirmesine büyük katkısı olacağına inanılmaktadır.

Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’nin Sözleşmesi 09.01.2008 tarihinde Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak kuruluş işlemi tamamlanmıştır. Bunun için Pamukkale Üniversitesi yanındaki bölgeye 50.820 metre karelik alanın tahsisi gerçekleştirilmiştir. 14.500 metre karelik kapalı alana sahip bir bina olarak da Kuluçka ve İdari C Blok ile B ve D blokları ile faaliyetini sürdürmektedir. Pamukkale Teknokent, bölge şehir merkezine oldukça yakın, üniversite kampüsüne komşu ve doğa ile iç içe bir konumda yer almaktadır. Bütün fiziki altyapı ve hizmetlere erişebilirlik üst düzeydedir.”

Mentor Haber:
4691
4691 Sayılı Kanun
Kanun
Kuluçka
Pamukkale
Pamukkale Teknokent
Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ
TGB
Teknokent
Teknokent Nedir ?
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Pamukkale Teknokent görseli Mentor Haber'de.

Pamukkale Teknokent Logosu.

Teknokent Nedir ? sorusuna Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ “Bilginin teknolojiye dönüştüğü adres.” sloganı ile web sitesinde; bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumu ya da bir araştırma merkezi ile resmi ilişkiler kurmuş; içinde teknoloji kökenli firma ve işletmelerin oluşmasını özendirecek ve büyüyüp gelişmesine destek verecek biçimde tasarlanmış; yönetimin ilgili firmalara teknoloji ve işletmecilik becerilerinin transferi konusunda etkin uğraş verdiği girişimlerdir olarak tanımlamaktadır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu‘nun 3. Maddesine göre Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB)‘nin Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade etmekttiğine dikkat çeken Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ yöneticileri web sitelerinede “Ve Pamukkale Teknokent” sloganı ile teknokentleri hakkında şu bilgileri aktarmaktadır:

Pamukkale Teknokent

Pamukkale Teknokent, üniversite bünyesinde, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize bir araştırma ve iş merkezidir.

Bakanlar Kurulu’nun 18.01.2007 tarih ve 2007/11593 sayılı kararı ile Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. Pamukkale Teknokent ile Denizli’nin ve bölgenin teknoloji ve Ar-Ge alanında açılım ve atılım gerçekleştirmesine büyük katkısı olacağına inanılmaktadır.

Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’nin Sözleşmesi 09.01.2008 tarihinde Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak kuruluş işlemi tamamlanmıştır. Bunun için Pamukkale Üniversitesi yanındaki bölgeye 50.820 metre karelik alanın tahsisi gerçekleştirilmiştir. 14.500 metre karelik kapalı alana sahip bir bina olarak da Kuluçka ve İdari C Blok ile B ve D blokları ile faaliyetini sürdürmektedir. Pamukkale Teknokent, bölge şehir merkezine oldukça yakın, üniversite kampüsüne komşu ve doğa ile iç içe bir konumda yer almaktadır. Bütün fiziki altyapı ve hizmetlere erişebilirlik üst düzeydedir.”

Mentor Haber:
4691
4691 Sayılı Kanun
Kanun
Kuluçka
Pamukkale
Pamukkale Teknokent
Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ
TGB
Teknokent
Teknokent Nedir ?
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
Teknoloji Geliştirme Bölgesi