Üniversitenin Gücü Teknokente Güç Katıyor

Teknokent görseli Mentor Haber'de.

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ( Ankara Üniversitesi Teknokent)

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ( Ankara Üniversitesi Teknokent) ana sözleşmesi 14.05.2007 tarih 6807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişilik kazandı ve Teknokent bünyesinde firmalar 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine başladılar.

Üniversitenin Gücü Teknokente Güç Katıyor

Ankara Üniversitesi özellikle yaşam bilimleri alanında; Türkiye’nin en güçlü Ziraat ve Veteriner, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerine sahip olmakla birlikte önemli altyapılarını bünyesinde barındırmaktadır.

Ankara Üniversitesi‘nin Öne Çıkan Enstitü ve Merkezleri

Ankara Üniversitesi’nin 18 Fakülte, 14 Enstitü, 11 MYO, 49 Araştırma Merkezi ve 4000’in üzerinde araştırmacısı ile toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında tüm bilimsel altyapısıyla birlikte çalışmaya hazır konumdadır.

Ankara Üniversitesi’nin Öne Çıkan Enstitü ve Merkezleri’den bazıları Şunlardır:

 • Biyoteknoloji Enstitüsü
 • Beyin Araştırmaları Merkezi
 • Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
 • Kök Hücre Enstitüsü
 • Kordon Kanı Bankası
 • Radyofarmasötik Ar-Ge Tesisi
 • Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Akıllı Sistemler Uygulama Merkezi
Mentor Haber:
Ankara Üniversitesi Teknokent
Enstitü ve Merkezleri
Teknokent

Teknokent görseli Mentor Haber'de.

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ( Ankara Üniversitesi Teknokent)

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ( Ankara Üniversitesi Teknokent) ana sözleşmesi 14.05.2007 tarih 6807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişilik kazandı ve Teknokent bünyesinde firmalar 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine başladılar.

Üniversitenin Gücü Teknokente Güç Katıyor

Ankara Üniversitesi özellikle yaşam bilimleri alanında; Türkiye’nin en güçlü Ziraat ve Veteriner, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerine sahip olmakla birlikte önemli altyapılarını bünyesinde barındırmaktadır.

Ankara Üniversitesi‘nin Öne Çıkan Enstitü ve Merkezleri

Ankara Üniversitesi’nin 18 Fakülte, 14 Enstitü, 11 MYO, 49 Araştırma Merkezi ve 4000’in üzerinde araştırmacısı ile toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında tüm bilimsel altyapısıyla birlikte çalışmaya hazır konumdadır.

Ankara Üniversitesi’nin Öne Çıkan Enstitü ve Merkezleri’den bazıları Şunlardır:

 • Biyoteknoloji Enstitüsü
 • Beyin Araştırmaları Merkezi
 • Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
 • Kök Hücre Enstitüsü
 • Kordon Kanı Bankası
 • Radyofarmasötik Ar-Ge Tesisi
 • Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Akıllı Sistemler Uygulama Merkezi
Mentor Haber:
Ankara Üniversitesi Teknokent
Enstitü ve Merkezleri
Teknokent